Gastrozajímavosti

9. červenec - Knedlíkový den v Karlových Varech

Drobná úsměvná historka týkající se knedlíků je spjata s válečným rokem 1866, kdy se v c.k. Čechách bojovalo proti nepřátelským Prusům.

Dne 8. července 1866 (5 dnů po strašlivé bitvě mezi rakouským a pruským vojskem u Hradce Králového, kterou vyhráli Prusové pod vedením generála Moltkeho) kolem 11. hodiny dopolední dorazil do Karlových Varů po zuby ozbrojený oddíl devíti pruských hulánů v čele se svým velitelem Livoniem. Před radnicí na Tržišti s tasenými pistolemi vystrašeným Karlovarákům ohlásili, že následující den do města přijede 1400 vojáků pruské pěchoty a 600 jezdců, úhrnem tedy 2000 mužů, pro něž a jejich koně je třeba neprodleně nachystat dostatek jídla. Večer dorazilo ještě 21 vojáků v čele s poručíkem Belowem (někdy uváděn jako Bülow) a ubytovali se v Hotelu de Russie (dnes hotel Kolonáda ) a ve Zlatém štítě. Následující den, zrovna když poručík Livonius v poklidu snídal v Puppovském Café-Salonu, přijel tryskem poručík Below koňmo přes celé město ke kavárně. Tam Livoniovi něco šeptal do ucha. Oba se pak Starou loukou rychle vrátili na jednom koni zpátky do Zlatého štítu. Po několika minutách už seděli všichni Prusové v sedlech a hnali se přes Chebský most z města pryč jako splašení.

Jejich rychlý ústup směrem k Hroznětínu a k saským hranicím způsobila falešná zpráva, že se do Karlových Varů od Chebu blíží 8000 Bavorů, spojenců Rakouska. Karlovarští se na stravování 2000 nepřátelských Prusů ovšem důkladně připravili a teď, když Prusové odjeli, museli všechno jídlo a pití (maso s knedlíky a pivo), aby se nezkazilo, s vypětím všech sil sníst sami. Traduje se, že knedlíků prý bylo navařeno tolik, že se v hostincích a v domácnostech jedly několik dnů, až se všem strávníkům notně zprotivily. Od té doby se 9. červenci v Karlových Varech začalo říkat Knedlíkový den. Na památku onoho dne se stalo tradicí, že 9. července karlovarské hospodyně svým rodinám a hostům zpravidla vařily pokrmy s knedlíky.

PhDr. Stanislav Burachovič
Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary