Gastrozajímavosti

Cukrář zakladatelem Grandhotelu Pupp

V roce 1767 přišel z Veltrus u Kralup nad Vltavou do Karlových Varů za prací mladý muž (*1743), jenž se jmenoval Johann Georg Popp. Jeden čas byl Popp cukrářem u hraběte Chotka na jeho zámku ve Veltrusech, kde se patrně vyučil. Někde se píše, že Popp přijel do Karlových Varů s hrabětem Chotkem poprvé již v roce 1759. Nelze to vyloučit, ani potvrdit. Upřesněme, že Puppovo původní jméno bylo Popp či Pop, až v Karlových Varech se cukrář začal někdy po roce 1775 psát Pupp. Motivy této drobné úpravy jména neznáme. Některé karlovarské veduty Českého sálu z přelomu 18. a 19. století ještě nesou označení Poppischer Saal.

Zaměstnání si mladý Pupp našel u váženého karlovarského cukráře a kavárníka (coffetiera) Mitterbachera v jeho domě Zelený meloun na Staré louce čp. 332. (Původně se tento dům nazýval Svatý Tadeáš, kolem roku 1788 však už nesl označení Zelený meloun.) U Mitterbacherů Pupp našel nejen práci, ale i svou milovanou ženu. V roce 1775 si Johann Georg Pupp vzal za manželku Mitterbacherovu jedinou dceru Franzisku. Podle zápisu v matrice sňatků děkanského kostela Máří Magdalény v Karlových Varech (svazek 8, číslo záznamu 291), je ženich uveden ještě jako Johann Georg Popp. Je zřejmé, že Franziska měla, patrně po svém podnikavém otci, obchodního ducha. Z bohatého svatebního věna Franziska Puppová dne 1. března 1775 zakoupila od paní Anny Sabiny, rozené Hoffmannové, vdané Becherové, třetinu tzv. Lusthausu (Českého sálu) za 300 zlatých. O rok později, 30. ledna 1776, koupila od paní Josefy, rozené Bachmannové, ovdovělé Becherové, a pak znovu provdané Müllerové, druhou třetinu, a konečně 27. ledna 1778 koupil její manžel Johann Georg Pupp od Marie Anny Ihlové za cenu 1 000 zlatých poslední třetinu Českého sálu.

Tím udělal velmi výhodný, možno říci životní obchod, protože Český sál byl, jak už víme, společně se Saským sálem nejvíce prosperujícím pohostinským střediskem lázeňskeho města. Na budově Českého sálu však vázly ještě nějaké dluhy, jejichž splacení se manželům Puppovým protáhlo až do roku 1782, kdy se Český sál konečně stal jejich majetkem nezatíženým břemeny.

Z knihy Příběh Grandhotelu Pupp